Dieperstraat 17
2230 Herselt
T 014/53 94 55 (receptie)
F 014/53 94 45

E-mail administratie
info@sintbarbara.be

E-mail sociale dienst
socialedienst@sintbarbara.be


 
 
 

Vacatures

Sint-Barbara heeft vrij regelmatig openstaande vacatures. Interesse ?
Bezorg ons je c.v. of vul het bijgevoegde sollicitatieformulier in.

Inlichtingen : personeelsdienst@sintbarbara.be (Chris Godts)

 

Sollicitatieformulier

 
     

Inlichtingen betreffende de identiteit

 
 
     
 
 
 
 
 

Samenstelling van het gezin

 
 
 
 
 
 

Indien u familie of kennissen heeft die op één of andere manier verbonden zijn met ons woon- en zorgcentrum, gelieve hieronder dan hun naam te noteren en hun verwantschap met het woon- en zorgcentrum.

 
     

Studies

     
 

Vorige betrekkingen

     
 
 
 
     

Referenties

 
     
 
 
 
Ondergetekende geeft uitdrukkelijk toestemming tot verzameling en verwerking van de bovenvermelde gegevens en wordt ervan in kennis gesteld dat de verzameling en verwerking van personeelsgegevens geschiedt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, en van haar uitvoeringsbesluiten. Meer hierover kan bekomen worden bij de directie van vzw Sint-Barbara.